Yapılan Çalışmalar

ESOGÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

1. Rektörlüğümüzce ” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi “ düzenlenmiştir.

2. Üniversiteye yeni başlayan engelli öğrencilerin ulaşımı ve iletişiminin sağlanması amacıyla üniversite kayıt günlerinde kayıt masası ile hizmet verilmektedir.

3. Engelli öğrenci, kendi beyanı ve engelli raporu ile özel gereksinimi olan durumlarda birime başvuru yapabilmektedir. Öğrencinin isteği ile birebir görüşme yapılmaktadır. Üniversiteye yeni başlayan engelli öğrencinin akademik çalışmaları için gerekli koşulların yaratılmasında kayıtlı olduğu bölüm ile işbirliği yapılarak düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

4. Engelli öğrenci biriminde, kameralı tarayıcı ile ekran okuyucunun bulunduğu görme engelli bireylere yönelik destek teknolojisinin olduğu bir bilgisayar ile çalışma ortamı sağlanmıştır. Engelli öğrencinin talebi doğrultusunda akran desteği ile okuyucu sağlanmaktadır.

5. Gerekli olduğu durumlarda derslere ait ses kaydı gibi düzenlemeler için öğretim üyesi izni için öğrenci ile öğretim üyesi arasında sözleşme düzenlenmesi konusunda destek verilmektedir.

6. Engellilikle ilgili farkındalık eğitimlerinin düzenlenmektedir.

7. Yerleşke içindeki fiziksel yapı ve alanlar mimari açıdan değerlendirilerek, öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda öğrenim gördükleri yerleşke ve bina içinde yaşadıkları mimari erişilebilirlik sorunlarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.