Tanıtım

ESOGÜ Engelsiz Yaşam Birimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılmış olan "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin" 8. maddesi gereğince kuruldu.

Engelli Öğrenci Biriminin amacı, üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.

Fırsat eşitliğini temel alarak, engelli öğrencilerin engellerinden dolayı ne dezavantajlı ne de ayrıcalıklı duruma kavuşturulmasına sebebiyet vermeden, yapılacak düzenlemeler ile öğrencinin bilgi ve becerisini ortaya çıkarır nitelikte düzenlemeler amaçlanmaktadır.

Engelli Öğrenci Birimi, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı binasının zemin katındaki ofisinde ve okuma salonu binası içerisinde hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermektedir.

Engelli Öğrenci Birimi bürosunda engelli kadrosunda istihdam edilen bir memur görev yapmaktadır.