Tanıtım

ESOGÜ Engelsiz Yaşam Birimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılmış olan "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin" 8. maddesi gereğince kuruldu. 

Öğrencilerimiz, doğuştan ve sonradan edinilmiş fiziksel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini farklı derecelerde kaybetmeleri nedeniyle akademik ve/veya sosyal yaşamlarında zorluklar yaşıyor ve engellendiklerini düşünüyorlarsa, engelsiz yaşam birimine başvurabilirler... 

Engelsiz yaşam birimine yapılan başvurular sonrasında, başvurular değerlendirilip, engelli öğrencilerimizin transferleri gerçekleşecektir.