11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı
01.10.2016

11. engelsiz üniversiteler çalıştayı Mayıs 2017'de Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılacaktır. Söz konusu çalıştaya ait program ve diğer bilgiler http://engelsizcalistay.beun.edu.tr web sayfasında yer almaktadır.